skip to Main Content

Sprzęt sportowy dla szkół z konkursu „Rosnąca Odporność”

Placówki oświatowe w gminie otrzymały sprzęt sportowy, który został zakupiony w wysokości 50.000 zł ze środków pozyskanych w konkursie „Rosnąca Odporność” organizowanym w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19.

Dla szkół podstawowych w Buku, Dobieżynie i Szewcach; ZSP w Niepruszewie, Branżowej Szkoły I stopnia w Buku oraz Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Buku trafił sprzęt do: rehabilitacji oraz sensomotoryki (w tym maty, piłki, wałki, taśmy); gimnastyki i lekkoatletyki (między innymi skakanki, gumy, piłki lekarskie), gier zespołowych (siatkówki, piłki nożnej, koszykówki, piłki ręcznej, tenisa stołowego, badmintona, unihokeja).

Przypomnijmy, że na mocy decyzji Rady Miasta i Gminy Buk milion, który mieszkańcy gminy pozyskali w konkursie „Rosnąca Odporność” dzięki wysokiemu zaszczepieniu mieszkańców został przeznaczony na:
– zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Buku – 500.000 zł (całość zakupu: 1.198.000 zł);
– świadczenie usług z zakresu rehabilitacji po przebyciu COVID-19 dla mieszkańców MiG Buk – 150.000 zł;
– dotację celową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Buku na sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć sportowo rekreacyjnych oraz rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami, w tym sprzęt do ćwiczeń, bramki stałe i przenośne, piłki oraz drobny sprzęt – 50.000 zł;
– zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Domu Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień” w Buku oraz Klubu seniora w Dobieżynie – 30.000 zł;
– możliwość kontynuowania projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Wielkopolski” przeznaczonego dla seniorów – 60.000 zł;
– opracowanie dokumentacji projektowej dla nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku – 160.000 zł.

Back To Top
Skip to content