skip to Main Content

W Dobieżynie wreszcie powstanie hala sportowa

W Dobieżynie powstanie pełnowymiarowa hala sportowa wraz z częścią socjalną i infrastrukturą towarzyszącą. Uczniowie szkoły podstawowej w końcu będą mieli pełnowymiarową salę gimnastyczną i godne warunki do uprawiania sportu. W dn. 11.05.br. podpisano umowę na budowę hali sportowej z częścią socjalno-bytową i infrastrukturą towarzyszącą.

Szkoła nie posiada pełnowymiarowej sali gimnastycznej, pomimo że istnieje od 30 lat i obecnie jest jedyną szkołą bez sali gimnastycznej na terenie miasta i gminy Buk. –Pomieszczenie zastępcze, które obecnie spełnia rolę sali gimnastycznej nie odpowiada wymogom. Wymiary sali zastępczej w żadnym razie nie są przystosowane do ilości i warunków fizycznych dzieci ćwiczących na sali, szczególnie do starszych uczniów.

Pomieszczenie ogranicza realizację podstawy programowej podczas zajęć. Trudności sprawia organizacja wyścigu rzędów, gier zespołowych – koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej czy zabaw bieżnych. Osobnym problemem jest bezpieczeństwo podczas zajęć wychowania fizycznego – mówi dyrektor Szkoły Podstawowej im. o. I. Cieślaka w Dobieżynie Marlena Kwiecińska-Kańduła.

– Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, długo wyczekiwana inwestycja w końcu staje się faktem. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 5.000.000 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Edycja 2. – stwierdza burmistrz MiG Buk Paweł Adam. – W budynku hali znajdować się będzie pełnowymiarowe boisko dla potrzeb piłki ręcznej, a w tym także do innych gier sportowych, takich jak koszykówka i siatkówka, widownia dla około 100 osób.

To ważne zadanie inwestycyjne nie tylko dla mieszkańców Dobieżyna, ale całej gminy, od samego początku było wspierane przez posła Bartłomieja Wróblewskiego. – Po 30 latach dzieci i młodzież szkoły podstawowej w Dobieżynie doczekają się sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia. Wspierałem burmistrza Pawła Adama w jego staraniach o pozyskanie dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład – mówi poseł Bartłomiej Wróblewski.

W obiekcie poza halą sportową znajdować się też będzie między innymi magazyn sprzętu, pokój nauczycielski dla trenerów, łazienki, 4 zespoły szatniowe, pomieszczenia techniczne i pomocnicze. Przewiduje się, że inwestycja zajmie łączną powierzchnię zabudowy 1884,46 m².

Planowany koszt zadania: 9,8 mln zł, z czego 4,8 mln zł zostanie przeznaczone z budżetu Miasto i Gmina Buk. Hala sportowa wraz z częścią socjalną i infrastrukturą towarzyszącą ma być gotowa pod koniec 2024 roku. Wszyscy z niecierpliwością oczekują na pierwsze „wbicie łopaty”.

Back To Top
Skip to content