skip to Main Content

Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznane

W tym roku gmina przyznała prawie 200 tys. zł wsparcia finansowego dla dziewięciu organizacji pozarządowych na realizację dwunastu projektów pożytku publicznego; jest to o prawie 50 tys. zł więcej niż w 2022 roku.

W dn. 27.02.br. do Sali Miejskiej zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych i pożytku publicznego z gminy, aby podpisać umowy dotyczące wsparcia finansowego na realizację projektów pożytku publicznego w 2023 roku. – Bez organizacji pozarządowych i wolontariatu trudno sobie wyobrazić sprawnie funkcjonującego samorządu. Znaleźć dzisiaj społeczników, którzy chcą coś dać od siebie, wziąć udział w konkursie, starać się o dofinansowanie, nie jest w dzisiejszych czasach takie łatwe. Wy jesteście takimi społecznikami i za to wam z całego serca dziękuję – takim słowami burmistrz MiG Buk Paweł Adam zwrócił się do zebranych gości.

Projekty będą realizowane w pięciu kategoriach:
– kultura, sztuka, oświata i edukacja, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego;
– ochrona i promocja zdrowia;
– turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
– wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
– podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Dofinansowania otrzymały:
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa SKAUT na realizację zadań:
– organizacja cyklu imprez kulturalnych organizowanych przez Stowarzyszenie SKAUT –20.000 zł
– kolonia i obóz pod namiotami – 17.500 zł
– organizacja i realizacja imprez patriotycznych z okazji świąt narodowych – 5.000 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Buku:
– prowadzenie Orkiestry Dętej OSP Miasta i Gminy Buk – 36.000 zł
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Buku:
– Bukowskie zabytki zapraszają – 10.720 zł
– cykl imprez turystycznych PTTK w mieście i gminie Buk – 22.000 zł
Bukowskie Towarzystwo AMAZONKI:
– organizacja szkoleń, zajęć rehabilitacyjnych i psychologicznych dla osób po mastektomii w 2023 – 25.000 zł
Młodzieżowa Szkółka Wędkarska w Buku:
– szkolenia wędkarskie młodzieży – 21.500 zł
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Buku:
– Aktywny Senior w Buku – 14.000 zł
Stowarzyszenie Bukowski Klub Biegacza:
– 9. Otuski Bieg Przełajowy 11.Przełaj Parafialny im. bł. Rafała Chylińskiego – 9.500 zł
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo (jednostka lokalna w Buku):
– Pasjonaci Kaszub – 8.500 zł
Liga Obrony Kraju, Biuro Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu:
– organizacja imprez strzeleckich w Gminie Buk – 8.500 zł

Back To Top
Skip to content