skip to Main Content

Buk stawia na sport – dofinansowania dla klubów

W tym roku gmina przyznała rekordową kwotę prawie pół miliona złotych (w poprzednich latach były to dotacje w wysokości około 400 tys. zł) wsparcia finansowego dla siedmiu klubów i stowarzyszeń sportowych działających na terenie Miasta i Gminy Buk. Ponadto zapowiedziany został program pilotażowy w zakresie rozwoju sportu w gminie, szczególnie zajęć lekkoatletycznych, ale też wyrównania szans w dostępie do oferty sportowej dla mieszkańców z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Jak co roku burmistrz MiG Buk Paweł Adam ogłosił otwarty konkurs na realizację projektów sportowych finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Buk. Kluby i stowarzyszenia sportowe z terenu gminy zgłaszały swoje inicjatywy w zakresie rozwoju sportu w gminie, a specjalnie w tym celu powołana komisja wyłoniła najciekawsze projekty.

Dotacje dla najlepszych

W dn. 23 stycznia br., w Sali Miejskiej, z przedstawicielami klubów i stowarzyszeń zostały podpisane umowy dotyczące wsparcia finansowego na realizację projektów sportowych na rok 2023. Burmistrz dziękował zebranym za zaangażowanie społeczne i gratulował sukcesów, które w minionym roku udało się osiągnąć. Na wspieranie klubów i rozwoju sportu na terenie gminy, przy poparciu Rady MiG Buk zostały zwiększone środki w budżecie gminy. Już teraz zostało zapowiedziane, że dofinansowanie z roku na rok będzie sukcesywnie zwiększane.

W tym roku dotacje zostały przyznane w trzech kategoriach:
piłka ręczna
– Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus”: 102.000 zł
– Uczniowski Klub Sportowy „Bukowia”: 86.000 zł
– Bukowsko-Dopiewski Klub Piłki Ręcznej: 57.000 zł
karate
– Bukowski Klub Karate „Empi”: 4.500 zł
– Stowarzyszenie Kohorta Poznań: 3.000 zł
piłka nożna
– Miejski Klub Sportowy „Patria”: 193.208 zł
– Niepruszewski Klub Sportowy: 48.790 zł

Sport dla każdego

Podczas spotkania burmistrz poinformował też o inicjatywnie rozszerzania bezpłatnej oferty sportowej dla mieszkańców we wszystkich grupach wiekowych. W zakresie podniesienie poziomu sprawności lekkoatletycznej zajęcia ogólnorozwojowe poprowadzi Wojciech Napierała, trener lekkoatletyki, medalista zawodów ogólnopolskich. Inny sportowiec, dobrze znany nie tylko w naszej gminie – Bartosz Górczak, paraolimpijczyk w pchnięciu kulą zaprosi na zajęcia osoby z niepełnosprawnością ruchową, którym zamierza się zapewnić możliwość aktywizacji sportowej. – Nie możemy ograniczać się do żadnej grupy społecznej – musimy trafić zarówno do młodszych, jak i starszych mieszkańców; też do osób wykluczonych społecznie, którym aktywność sportowa może w znaczny sposób pomóc w przełamywaniu barier – mówił burmistrz.

Jak zapowiedział Tomasz Knij, zastępca dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Buku: – Zaczynamy od otwartych zajęć lekkoatletycznych dlatego, że mamy świetnych instruktorów, którzy te zajęcia poprowadzą, ale też z racji tego, że dysponujemy bardzo dobrą bazą sportową i zapleczem sprzętowym. Już niedługo poinformujemy mieszkańców gminy o szczegółach tego projektu i zaprosimy na pierwsze zajęcia.

Podczas spotkania pojawił się też pomysł zorganizowania w gminie konkursu lub plebiscytu na najlepszego sportowca lub klubu – nie zawodowców, ale tych, którzy realizują swoje pasje sportowe z uśmiechem na twarzy, bez rywalizacji.

Back To Top
Skip to content