skip to Main Content

Zwrot podatku akcyzowego – wnioski do pobrania

Burmistrz Miasta i Gminy Buk informuje, iż producenci rolni którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Buk, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. w ramach limitu określonego na 2023 rok.

Rolnik maksymalnie może uzyskać zwrot z 110 litrów na 1 ha użytków rolnych oraz z 40 litrów ze średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła za 2022 rok. Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2023 roku wynosi 1,20 zł na 1 litr oleju napędowego. Zwrot ten wypłacony będzie w terminie od 3 do 28 kwietnia 2023 roku.

Należy zabrać ze sobą nr PESEL, nr konta bankowego, faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego, informację o liczbie DJP bydła z ARiMR oraz umowy dzierżaw.

Producent rolny zobowiązany jest zwrócić się z wnioskiem do ARiMR o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie za 2022 roku i przedłożyć ją w Urzędzie Miasta i Gminy Buk wraz ze składanym wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego będą przyjmowane w Urzędzie Miasta i Gminy Buk w Biurze Obsługi Interesanta.

Pliki do pobrania:

AKCYZA – oświadczenie producenta

AKCYZA – zestawienie faktur zakupu oleju napędowego

AKCYZA – zwrot podatku akcyzowego – wniosek_2023

Back To Top
Skip to content