skip to Main Content

Inwestycje drogowe WZDW na terenie gminy Buk

Inwestycje drogowe WZDW
na terenie gminy Buk

 • Trwa rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od Buku do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 – gmina Buk na długości 3,7 km. Inwestycja, której zakończenie zaplanowano na czerwiec 2023 roku realizowana jest przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Wartość zadania: 16,5 mln zł, w tym dofinansowanie unijne w ramach WRPO 2014: 12 mln zł, dofinansowanie z budżetu państwa: 1,4 mln zł. Zakres zadania:
  – przebudowa oświetlenia drogowego, przepustów;
  – wzmocnienie i poszerzenie istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi;
  – budowa zatoki do ważenia pojazdów ciężarowych;
  – budowa chodników oraz dróg rowerowych;
  – budowa poboczy;
  – przebudowa i budowa rowów drogowych;
  – przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi;
  – budowa oraz przebudowa istniejących zjazdów;
  – budowa kanalizacji deszczowej;
  – budowę elementów BRD, w tym aktywnych znaków na wyspach wyniesionych;
  – wykonanie oznakowania.
 • Ponadto, w tym roku, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje remont drogi wojewódzkiej nr 307 (odcinek Buk – Opalenica) na długości 2,74 km (1,1 km – gmina Buk, 1,64 km – gmina Opalenica).
 • Też w trakcie procedury przetargowej jest opracowanie projektu koncepcyjnego dla długo oczekiwanej przez gminę Buk inwestycji: budowy obwodnicy Niepruszewa w ciągu DW nr 307 Poznań – Buk. 9 stycznia br. nastąpiło otwarcie ofert. Planowany termin opracowania koncepcji to rok 2024. Ta inwestycja ma zostać wpisana w priorytety województwa w zakresie rozbudowy dróg wojewódzkich.
Back To Top
Skip to content