skip to Main Content

Spotkanie noworoczne w Otuszu

Po uroczystej mszy świętej z okazji święta Trzech Króli, w dn. 06.01.br. w Sali Wiejskiej w Otuszu odbyło się spotkanie noworoczne dla mieszkańców sołectwa.

Wśród zaproszonych gości byli burmistrz MiG Buk Paweł Adam z rodziną, proboszcz Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Niepruszewie ks. kanonik Roman Janecki, Przewodniczący Rady MiG Buk Piotr Groński, radna z Otusza Marcelina Drzymała, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Otuszu Stanisława Hoffa oraz Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów w Otuszu Stanisława Michalak. Po zajęciu miejsca przy stołach zastawionych wspaniałymi wypiekami miejscowych gospodyń, sołtys Otusza Romuald Kubiak powitał zebranych gości i złożył noworoczne życzenia.

Burmistrz podziękował za ubiegłoroczną współpracę z sołtysem, Radą Sołecką, organizacjami, które działają na terenie sołectwa i z całą społecznością wsi Otusz. Życzył wszystkim wielu sukcesów i jak mówił: – Aby nigdy wokół nie zabrakło życzliwych osób, by móc w zdrowiu i szczęściu pomnażać dobrobyt w swoich rodzinach, i aby móc z sukcesami planować kolejne, wspólne przedsięwzięcia.
Stanisława Michalak w imieniu Koła Emerytów i Rencistów w Otuszu podziękowała za owocną współpracę w minionym roku, dzięki której udało się zorganizować wiele imprez. W nowym roku życzyła wszystkim zdrowia, radości i miłości.

Przed koncertem kolęd wystąpiła mieszkanka Otusza Małgorzata Turowska – podopieczna Warsztatów Terapii Zajęciowej „Promyk” śpiewając piosenkę ze słowami Ernesta Brylla „Kolęda Maryi”.

Kolejnym punktem spotkania był koncert kolęd w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego i Teatru Wielkiego w Poznaniu: małżeństwa Marii Załanowskiej-Należyty i Piotra Należyty, którym akompaniował pianista Marcin Dęga. Artyści przepięknie zaśpiewali wiele tradycyjnych kolęd i pastorałek zachęcając do wspólnego śpiewu zaproszonych gości.

Piotr Należyty zapowiadając kolejne pieśni interesująco opowiadał nie tylko historię ich powstania, ale też wplatał ciekawostki dotyczące bożonarodzeniowych tradycji. Wszyscy goście chętnie włączali się do śpiewu i z uśmiechem wracali do domów niosąc życzenia noworoczne swoim domownikom.

Back To Top
Skip to content