skip to Main Content

Spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

W związku z przygotowaniem nowej strategii rozwoju dla gmin: Buk, Dopiewo, Komorniki i Stęszew serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych ze stowarzyszonych gmin do pracy w grupie roboczej ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju. Chcielibyśmy, aby Państwa zaangażowanie w proces budowania nowych celów pozwoliło na wypracowanie dokumentu, który pozwoli na zrównoważony i spójny rozwój obszaru w kolejnych latach.

Spotkanie odbędzie się 23 lutego 2023 r. w Sali Miejskiej (dawna synagoga) w Buku przy ul. Mury 5 o godzinie 16.30. Przewidywany czas spotkania do 19.30 (Parking Buforowy – Buk, ul. Wielkowiejska).

Na spotkaniu zostaną poruszone następujące zagadnienia:
1. Przedstawienie zakresów tematycznych możliwych do realizacji w nowej strategii.
2. Przedstawienie kryteriów dostępu oraz najważniejszych kryteriów oceny,
3. Najważniejsze wyzwania i problemy podczas budowania LSR,
4. Wnioski z konsultacji społecznych i badania ankietowego,
5. Wyłonienie najistotniejszych problemów na obszarze LSR.

W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem LGD 61 888 44 56.

Back To Top
Skip to content