skip to Main Content

Zakup węgla w preferencyjnej cenie

Szanowni Mieszkańcy,
Informujemy, że można składać wnioski uprawniające do zakupu węgla w preferencyjnej cenie na rok 2023.

Termin składania wniosków o zakup węgla: od 9 stycznia do 3 lutego 2023 r.
Uwaga! Obowiązuje nowy wniosek na zakup węgla.
Plik do pobrania: Nowy wniosek na zakup węgla

Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:
1. do dnia 31 grudnia 2022 r. – nie więcej niż 1500 kg;
2. od dnia 1 stycznia 2023 r. – nie więcej niż 1500 kg.

W przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu powiększa nowy limit.

Cena węgla dla Mieszkańców Miasta i Gminy Buk wynosi 1850 zł brutto za tonę. Cena nie obejmuje transportu z miejsca składowania do miejsca wyznaczonego przez wnioskodawcę oraz ewentualnego workowania węgla.

Wniosek węglowy można pobrać za pośrednictwem strony buk.gmina.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Buk, ul. Ratuszowa 1. W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Back To Top
Skip to content