skip to Main Content

Spotkanie noworoczne środowiska rolniczego

4 stycznia br. w Wiejskim Domu Kultury w Żegowie odbyło się spotkanie noworoczne Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Oprócz tradycyjnych życzeń noworocznych uczestnicy omówili też działalność kółek rolniczych w roku ubiegłym, jak też zapoznali się z planami na 2023 rok.

W spotkaniu udział wzięli między innymi burmistrz MiG Buk Paweł Adam, przedstawiciele urzędu i jednostek podlegających, prezes Poznańskiego Okręgowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu Ryszard Napierała, Krzysztof Graf z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu, Iwona Graf z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz prezesi kółek rolniczych i przewodniczące kół gospodyń wiejskich z naszej gminy.

Burmistrz pogratulował organizatorowi spotkania Prezesowi Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych Tadeuszowi Łysiakowi, który w dn. 19.12.ub.r. otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego. Składając gratulacje w imieniu mieszkańców powiedział, że wyróżnienie jest w pełni zasłużone i jest niewątpliwie podsumowaniem całokształtu działalności pana Tadeusza Łysiaka, a fundament tej działalności stanowią dokonania na płaszczyźnie gminnej. Burmistrz nazwał Tadeusza Łysiaka ambasadorem i rzecznikiem spraw całego środowiska rolniczego w gminie Buku, ale i również całego województwa.

Następnie gospodarz i zaproszeni goście złożyli życzenia noworoczne dziękując wszystkim za owocną współpracę przy wydarzeniach, które w ubiegłym roku udało się zorganizować na terenie gminy. Prezes Tadeusz Łysiak zdając sprawozdanie z działalności i finansów kółek rolniczych w gminie omówił plany na rozpoczynający się rok. Wśród panów duży entuzjazm wzbudziły zaplanowane kursy udoskonalające pracę rolników, a wśród pań – kurs wyplatania wieńców dożynkowych.

W dalszej części spotkania rozmowy już mniej oficjalne skoncentrowały się wokół przyszłości i obowiązkowo przy pysznych wypiekach pań z kół gospodyń wiejskich.

Back To Top
Skip to content