skip to Main Content

Uroczyste otwarcie nowego ronda na ulicy Grodziskiej

To wiadomość, na którą z niecierpliwością czekali mieszkańcy gminy Buk. Budowa nowego ronda na ulicy Grodziskiej w ramach zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 307 z miejskim odcinkiem drogi powiatowej (ulicy Grodziskiej) w Buku” została zakończona. Dzisiaj, 29 listopada br. odbyło się oficjalne otwarcie.

Inwestycja o wartości 7,7 mln zł sfinansowana została w 1/3 przez miasto i gminę Buk i podobnie przez powiat poznański oraz województwo wielkopolskie. Nowe rondo poprawi bezpieczeństwo ruchu na drodze wojewódzkiej nr 307 w Buku. Skrzyżowania typu rondo zmniejszają liczbę zdarzeń takich jak zderzenia czołowe, zderzenia boczne z prawej strony, wypadki ze skrętami w lewo, najechania na pieszych. Budowa nowego czterowlotowego ronda o średnicy zewnętrznej 40 metrów, upłynni przejazd oraz poprawi komfort poruszania się zarówno pieszych i rowerzystów.

W ramach inwestycji wykonano:
– budowę przejścia dla pieszych, chodnika oraz drogi rowerowej;
– na rondzie oraz na dojazdach do ronda zamontowano znaki aktywne;
– montaż elementów bezpieczeństwa ruchu (m.in. barier energochłonnych);
– budowę przepustu;
– budowę oświetlenie;
– oznakowania.
Realizacją zadania, które wykonano w ciągu ośmiu miesięcy, zajął się Wielkopolski Zarządca Dróg Wojewódzkich, a jego wykonawcą została firma Colas Polska Sp. z o.o.

Rondo zostało otwarte

W uroczystości otwarcia nowego ronda udział wzięli między innymi wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, dyrektor WZDW Paweł Katarzyński, wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński oraz burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam, Przewodniczący Rady MiG Buk Piotr Goroński oraz przedstawiciele UMWW, radni sejmiku województwa wielkopolskiego, przedstawiciele urzędu MiG Buk, Rady MiG Buk, jednostek podległych urzędowi, sołtysi oraz wykonawcy.

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak podczas spotkania wspominał inwestycję jeszcze na etapie samego pomysłu. – Pamiętem dobrze, jak na początku swojej kadencji burmistrz Paweł Adam zaprosił wicestarostę powiatu poznańskiego Tomasza Łubińskiego i mnie do Buku. Przywiózł nas tutaj, gdzie dziś otwieramy nowe rondo na ulicy Grodziskiej i długo nam tłumaczył jak ważna jest to inwestycja dla mieszkańców gminy; po to, aby zapewnić im bezpieczeństwo. Przekonał nas, podjęliśmy się zadania, a dzięki owocnej współpracy trzech samorządów: miasta i gminy Buku, powiatu poznańskiego i województwa wielkopolskiego dziś oddajemy do użytku rondo na Grodziskiej. Tym samym zapewnione zostały interesy trzech podmiotów, bo rondo powstało na drodze wojewódzkiej, na skrzyżowaniu z drogą powiatową i na terenie gminy Buk. To zadanie wpisuje się w szeroki nurt inwestycji realizowanych wspólnie z powiatem poznańskim i gminami.

Wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński uzupełnił, że tych wspólnych inwestycji z samorządem województwa wielkopolskiego jest o wiele więcej i trudno tu wymienić wszystkie. – Jednak warto zaznaczyć, że większość z nich ukierunkowanych jest na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. I tak rondo na Grodziskiej uzupełnia sieć drogową, obok jest ścieżka pieszo-rowerowa do Szewc, na skrzyżowaniu dróg: wojewódzkiej i powiatowej. Burmistrz dopiął swego, był bardzo konsekwentny i uparty w swoim działania, ale teraz widać efekty.

Burmistrz MiG Buk Paweł Adam podziękował za dobrą, wieloletnią współpracę trzech samorządów, a WZDW za sprawną realizację inwestycji. Też na miarę dzisiejszych czasów, oszczędną, bo z budżetu gminy udało się wydać mniej niż zaplanowano, czyli jednak trochę zaoszczędzić. – Sprawna i efektywna realizacja tej inwestycji zwieńczona zostaje dziś efektownym dziełem w postaci ronda znacznie poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców,

I kontynuował: – Wśród wielu zadań, które zrealizowaliśmy w czasie tej kadencji, na terenie naszej gminy, warto wymienić między innymi – dzięki współpracy z województwem wielkopolskim – punkt przesiadkowy, modernizację drogi nr 306 do Stęszewa, a z powiatem poznańskim: budowę mostów w Wiktorowie, ulicy Otuskiej, ścieżki pieszo-rowerowej do Szewc. Dziękuję za dotychczasowe wspólne działania, zaś budowa ronda na Grodziskiej jest najważniejszym zadaniem tej kadencji. Jednak czas na najważniejsze inwestycje tej dekady, jaką mam nadzieję będzie budowa obwodnicy Niepruszewa oraz obwodnicy Północnej Buku.
W podziękowaniu za zrealizowanie budowy ronda na ulicy Grodziskiej burmistrz wręczył pamiątkowe grawertony wicemarszałkowi Wojciechowi Jankowiakowi, wicestaroście poznańskiemu Tomaszowi Łubińskiemu i dyrektorowi WZDW Pawłowi Katarzyńskiemu.

Planowane inwestycje WZDW

W 2023 roku WZDW zapowiedział realizację innych długo wyczekiwanych inwestycji na terenie gminy:
– rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od miasta Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 – gmina Buk – 3,7 km, w ramach WRPO 2014+. Wartość zadania: 16,5 mln zł (dofinansowanie UE: 12 mln zł, dofinansowanie z budżetu państwa: 1, 4 mln zł);
– rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od miasta Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 – gmina Stęszew – 8,6 km, w ramach WRPO 2014+. Wartość zadania: 28 mln zł (dofinansowanie UE: 20,4 mln zł, dofinansowanie z budżetu państwa: 2,3 mln zł).

Back To Top
Skip to content