skip to Main Content

Węzeł Grunwaldzka – zmiana dojazdu do Poznania od strony Plewisk

Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Grunwaldzkiej jest prowadzona tak, by możliwy był przejazd przez tory kolejowe na granicy Poznania i Plewisk. 25 listopada (piątek) organizacja ruchu w rejonie placu budowy zmieni się, co umożliwi wykonawcy kontynuację prac.

Nadchodząca zmiana wynika z postępu robót. Wiadukt kolejowy po stronie Poznania jest już gotowy, przełożony został na niego ruch pociągów. Tym samym drugi tor został wyłączony z ruchu kolejowego i wykonawca przystąpił do budowy drugiego wiaduktu, po stronie Plewisk. Zakończyła się tam przebudowa sieci uzbrojenia terenu w miejscu posadowienia konstrukcji przejazdu pod linią kolejową, co pozwala na rozpoczęcie prac związanych ze ścianami szczelinowymi po wprowadzeniu zmienionej organizacji ruchu.

Najważniejszą zmianą, która zostanie wprowadzona 25 listopada, jest nowy sposób dojazdu do Poznania od strony Plewisk. Kierowcy zostaną przekierowani na nową drogę wybudowaną między skrzyżowaniem ul. Wołczyńskiej i Owsianej, w kierunku tymczasowego przejazdu kolejowego. Jadąc ul. Grunwaldzką kierowcy będą musieli skręcić w ul. Wołczyńską. Pojazdy poruszające się do Plewisk wykorzystywać będą ponownie pierwotny ślad ul. Grunwaldzkiej, gdyż ze względu na postęp prac konieczna jest likwidacja tymczasowej jezdni (bypassu).

Na ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Wołczyńskiej w kierunku południowym, a także po północnej stronie ul. Wołczyńskiej, w dalszym ciągu obowiązywać będzie organizacja ruchu wprowadzona 7 listopada (po zmienionym torze jazdy). Przystanek autobusowy „Plewiska/Wołczyńska n/ż” w kierunku Junikowa pozostanie w tymczasowej lokalizacji.

Zmiany dotyczą również pieszych. Przechodzić między Plewiskami i Poznaniem będzie można wschodnią stroną ul. Grunwaldzkiej po stronie Plewisk. Dotychczasowe przejście wzdłuż tymczasowego bypassa zostanie zlikwidowane, tym samym przywrócone zostanie przejście dla pieszych na ul. Wołczyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką.

W kolejnej fazie robót będą konieczne następne zmiany w organizacji ruchu dotyczące sposobu dojazdu do Poznania. O terminie i szczegółach będziemy informować.

Przypominamy, że w związku ze zmianą toru, po którym poruszają się pociągi, dla pasażerów dostępny jest peron po stronie Poznania. Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac i zwracanie uwagi na zmieniające się oznakowanie.

Back To Top
Skip to content