skip to Main Content

Sala Doświadczania Świata w Przedszkolu im. „Krasnala Hałabały”

Sala Doświadczania Świata w Przedszkolu im. „Krasnala Hałabały” w Buku już działa.

Dzieci z Gminy Buk mogą już korzystać z nowej, wielofunkcyjnej Sali Doświadczania Świata znajdującej się w Przedszkolu im. Krasnala Hałabały. Przestrzeń wyposażono w niezbędny sprzęt: projektor Mathmos, zestaw tarcz „natura Pack” do projektora Mathmos, panel sensoryczny 5 – widzę i spostrzegam, panel sensoryczny 2- dotykam i czuję, zestaw światłowodowy, zestaw puf, światło UV, kolumna wodna.

Projekt został zrealizowany w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

W odnowionej sali odbywają się już zajęcia stymulujące wszystkie zmysły, które mają na celu:

  • zwiększyć aktywność i motywację do poznawania,
  • ułatwić pokonywanie lęku,
  • wpłynąć na rozwój funkcji- emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych i poznawczych,
  • wspomóc w terapii psychologicznej, psychiatrycznej.

Z nowego miejsca korzystają już dzieci z lokalnej społeczności, a projekt zakłada współdziałanie z placówkami partnerskimi oraz rodzicami. Współpraca polega na realizacji projektów przygotowanych przez nauczycielki grup oraz korzystanie z zasobów sali doświadczania świata do celów edukacyjnych przez inne instytucje.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek- np. przedszkoli, szkół, bibliotek ,czy ośrodków pomocy społecznej oraz do organizacji pozarządowych, które chcą  wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl oraz www.wzmocnijotoczenie.pl .

Back To Top
Skip to content