skip to Main Content

Najzdolniejsza młodzież nagrodzona

W ramach gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta i Gminy Buk „Bukowskie Sokoły”, Burmistrz MiG Buk po raz kolejny przyznał stypendia naukowe i artystyczne na rok szkolny 2021/2022.

Stypendia przyznawane są osiągnięcia naukowe dla tych, którzy w roku szkolnym którego dotyczy wniosek, uczęszczali do klas IV-VIII szkoły podstawowej lub dziennej szkoły ponadpodstawowej i ponadto spełnili łącznie następujące warunki:
– uczniowie szkoły podstawowej uzyskali na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 4,75, a uczniowie dziennej szkoły ponadpodstawowej – co najmniej 4,65;
– zostali laureatami lub finalistami etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych, interdyscyplinarnych, olimpiad lub turniejów ogólnopolskich organizowanych lub współorganizowanych przez kuratora oświaty dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,

Stypendia są też przyznawane za osiągnięcia artystyczne dla uczniów, którzy w roku szkolnym którego dotyczy wniosek, uczęszczali do klas IV-VIII szkoły podstawowej i którzy uzyskali na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 4,25, oraz dla uczniów, którzy uczęszczali do dziennej szkoły ponadpodstawowej i którzy uzyskali na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 4,0, a ponadto spełniają jeden z poniższych warunków:
– zostali laureatami lub zajęli I-III miejsce w konkursach, festiwalach, turniejach lub olimpiadach o zasięgu rejonowym, regionalnym lub powiatowym;
– zostali laureatami lub zajęli I-III miejsce w konkursach, festiwalach, turniejach lub olimpiadach o zasięgu wojewódzkim;
– zostali laureatami lub zajęli I-III miejsce lub uzyskali wyróżnienie w konkursach, festiwalach, turniejach lub olimpiadach, o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Stypendia dla młodych artystów otrzymali:
Daria Kańduła – uczennica Szkoły Podstawowej im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie w roku szkolnym 2021/2022, za uzyskanie małego Grand Prix w VII Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Filmowej i Musicalowej o Złoty Laur, wyróżnienie I stopnia w XXIII Międzynarodowym Konkursie Digi-Talenty Wiosna 2022 oraz tytułu Laureata III stopnia w XXI Międzynarodowym Konkursie Digi-Talenty Święta 2021.
Marika Kańduła – uczennica Szkoły Podstawowej im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie w roku szkolnym 2021/2022, za uzyskanie tytułu Laureata III stopnia w XXIII Międzynarodowym Konkursie Digi-Talenty Wiosna 2022, Laureata II stopnia w XXI Międzynarodowym Konkursie Digi-Talenty Święta 2021 oraz Laureata II stopnia w XX Międzynarodowym Konkursie Digi-Talenty Jesień 2021.
Natalia Nowak – uczennica Szkoły Podstawowej im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie w roku szkolnym 2021/2022, za uzyskanie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie „X Poznańska Jesień Gitarowa”.

Stypendia naukowe zostały przyznane:
Adrianowi Boińskiemu – uczniowi Szkoły Podstawowej im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie w roku szkolnym 2021/2022, za uzyskanie tytułu Laureata Wojewódzkiego Konkursu Wychowania Fizycznego.
Zuzannie Matuszewskej – uczennicy Szkoły Podstawowej im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie w roku szkolnym 2021/2022, za uzyskanie tytułu Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Wychowania Fizycznego.

Stypendia wypłacane będą w roku szkolnego 2022/2023 przez dziesięć miesięcy (z wyłączeniem lipca i sierpnia).

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Back To Top
Skip to content