skip to Main Content

Jezioro Niepruszewskie: wstępne wyniki badań próbek wody

Jezioro Niepruszewskie: znane są wstępne wyniki badań próbek wody.

W poniedziałek od rana trwa dalsze wyławianie śniętych ryb z Jeziora Niepruszewskiego. Jednocześnie strażacy wraz z wędkarzami przy użyciu specjalnych pomp przez cały czas dotleniają jezioro. Według szacunków wyłowiono około 400 kilogramów śniętych ryb w niedzielę, a odłowiono 200 kilogramów żywych, a ile w poniedziałek – przynajmniej jeszcze raz tyle.

Znane są wstępne wyniki badań próbek wody (poziom natlenienia, przewodność, ph wody) pobranych w niedzielę z Jeziora Niepruszewskiego. Ze swej strony gmina Buk przez cały czas prowadzi badania poziomu tlenu, który – jak się okazuje – jest na bardzo niskim poziomie. Wszystko wskazuje, że powodem śmierci ryb jest przyducha. Na bardziej szczegółowe wyniki trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. – Ze swej strony będę wnioskował, aby w oparciu o ostateczne wyniki badań opracować plan działań na przyszłość po to by w następnych latach nie dochodziło do podobnych sytuacji – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam.

W poniedziałek rano starosta poznański Jan Grabkowski zwołał nadzwyczajne posiedzenie zespołu kryzysowego powiatu poznańskiego, na którym omówiono bieżącą sytuację. Gminę Buk reprezentowali Burmistrz MiG Buk Paweł Adam oraz przedstawiciel koła PZW „Baszta” w Buku, radny Remigiusz Maciejewski. Przypomnijmy, że Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymało z soboty na niedzielę w nocy, od wędkarzy z powiatu poznańskiego, informację o znalezieniu śniętych ryb w Jeziorze Niepruszewskim.

Dzisiaj od rana trwa dalsze wyławianie śniętych ryb z jeziora. Jednocześnie strażacy wraz z wędkarzami przy użyciu specjalnych pomp dotleniają jezioro. – Ze swej strony deklarujemy pomoc w doposażeniu strażaków, którzy prowadzą akcję – informuje starosta poznański, Jan Grabkowski.

Zdaniem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Leszka Kurka wstępne wyniki badań wskazują na przyduchę. – Na bardziej szczegółowe dane trzeba będzie jeszcze poczekać. W minionym czasie odebraliśmy kilkanaście zgłoszeń o śniętych rybach pływających po jeziorach w regionie – mówił Leszek Kurek z WIOŚ, który uczestniczył obok przedstawicieli policji, straży pożarnej, Sanepidu, Wód Polskich, Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Wójta Dopiewa w posiedzeniu zespołu kryzysowego.

Strażaków, którzy od niedzieli pracują przy odławianiu ryb i napowietrzaniu wody od samego początku wspierają samorządy: Buku i Dopiewa.

Burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam i Wójt Dopiewa Paweł Przepióra nie wykluczają uruchomienia stałego monitoringu terenu, dzięki czemu systematycznie pobierane będą próbki wody do badań. – Chcemy znać wszystkie szczegóły na temat tego, co było przyczyną takiej katastrofy, by móc rozpocząć konkretne działania naprawcze – ­ podkreśla Paweł Adam, burmistrz Buku.

– Nadal apelujemy, aby osoby, które w najbliższych dniach planują pojawić się nad Jeziorem Niepruszewskim, w pierwszej kolejności śledziły komunikaty urzędów gmin na stronach internetowych, które dotyczyć będą zasad przebywania i korzystania z jeziora –stwierdza starosta poznański.

Burmistrz Paweł Adam apeluje, aby nie korzystać z kąpieliska nad Jeziorem Niepruszewskim, nie dokonywać połowu ryb do czasu ostatecznego wyjaśnienia. Sytuacja jest dalej monitorowana, podejmowane są dalsze działania polegające na uratowaniu pozostałych ryb (odłowienie ryb i przetransportowanie ich do innej części jeziora) oraz wyłowieniu i zabezpieczeniu śniętych ryb.

Back To Top
Skip to content