skip to Main Content

Pożytek publiczny i wolontariat 2022 – “Tropiciele tradycji”

Oferta na realizację zadania publicznego w trybie małych zleceń pn.: „Tropiciele tradycji”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Miasto i Gmina Buk zamieszcza ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Tropiciele Tradycji”, złożoną przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a ’Paulo  w dniu 27.05.2022 r.

Ofertę zamieszczono także w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.buk.gmina.pl/a,17579,pozytek-publiczny-i-wolontariat-2022.html

Back To Top
Skip to content