skip to Main Content

Spotkanie z Waldym Dzikowskim – posłem na Sejm RP

31 maja z mieszkańcami gminy Buk w Sali Miejskiej spotkał się poseł na Sejm RP Waldy Dzikowski – dobrze znany nie tylko jako polityk, ale także jako samorządowiec. Przez 11 lat pełnił funkcję wójta Tarnowa Podgórnego i o tym ważnym okresie swojej działalność opowiadał z ogromnym zapałem. Buk to kolejne miasto w powiecie poznańskim, po Rokietnicy, Komornikach, Swarzędzu, do którego Waldy Dzikowski przyjechał z wizytą, na zaproszenie wicestarosty poznańskiego Tomasza Łubińskiego oraz burmistrza miasta i gminy Buk Pawła Adama.

Była okazja porozmawiać o sprawach europejskich, krajowych i lokalnych. Dyskutowano między innymi o galopującej inflacji, wyborach parlamentarnych, „Polskim Ładzie”, szkolnictwie i służbie zdrowia, pomocy dla uchodźców z Ukrainy i ogromnej solidarności Polaków w tym zakresie. Przechodząc do tematów lokalnych, mieszkańcy i radni podzielili się sprawami, którymi na bieżąco zajmuje się gmina i na które o środki zewnętrzne zabiega. Kanalizacja w gminie to aktualnie temat numer jeden, którego realizacja nie może już dłużej czekać, a działania w tym zakresie wymagają ogromnych nakładów finansowych. Wspomniano też o niskiej subwencji oświatowej, która powoduje, że w znacznym stopniu na barkach gminy pozostaje utrzymanie placówek oświatowych. I komunikacja, o tym mówi się już od dłuższego czasu, a nowatorskie inicjatywy w tym zakresie połączenia części południowej z północną gminy, wymają wsparcia między innymi ze strony PKP i też środków zewnętrznych.

Burmistrz Paweł Adam mówiąc o finasowaniu inwestycji zwrócił też uwagę, że inwestorzy, którzy są zainteresowani prowadzeniem firm w gminie, na przykład deweloperzy muszą wziąć na siebie koszty, na przykład budowy dróg czy kanalizacji. – Nie może być tak, że mieszkańcy gminy w jakimkolwiek stopniu mają ponosić koszty w tym zakresie, czyli dokładać do interesu inwestora. Ten, który chce zarabiać, musi się dzielić ze społeczeństwem – mówił burmistrz. Gość zdecydowanie zgodził się w tej kwestii.

Poseł Waldy Dzikowski został zaproszony do udziału w posiedzeniu sesji Rady Miasta i Gminy Buk. Propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony posła, który zdeklarował, że jest to jego pierwsza tego typu wizyta w Buku, ale z pewnością nie ostatnia. Burmistrz Paweł Adam wyszedł też z inicjatywą, aby w Buku spotkali się politycy różnych opcji politycznych, bo warto przy wspólnym stole porozmawiać na tematy samorządowe, których jest długa lista.

Back To Top
Skip to content