skip to Main Content

Koniec działalności Punktu Pomocy dla Uchodźców w Strażnicy

Szanowni Mieszkańcy, Obywatele Ukrainy!

Informujemy, że punkt pomocy dla Ukrainy znajdujący się w Strażnicy OSP zawiesza swoją działalność z dniem 27 maja 2022 roku.

Serdecznie dziękujemy osobom prywatnym oraz przedsiębiorcom, którzy rzeczowo i finansowo wsparli punkt oraz wolontariuszom, którzy poświęcili swój wolny czas, pomagając naszym braciom zza wschodniej granicy. Dzięki temu mogliśmy zapewnić pierwszą, najbardziej niezbędną pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy przyjechali do naszej gminy.

Punkt w Strażnicy działał od 27 lutego 2022 roku. Początkowo codziennie, a później trzy razy w tygodniu były wydawane artykuły żywnościowe, artykuły pierwszej pomocy i odzież.

 

Шановні мешканці, громадяни України!

Повідомляємо, що пункт допомоги для України, розташований в пожежній частині (ОСП) припиняє свою роботу в день 27 травня 2022 року.

Щиро дякуємо приватним особам та підприємцям, які надали матеріальну та фінансову підтримку пункту, а також волонтерам, які присвятили свій вільний час допомозі нашим побратимам із-за східного кордону. Завдяки цьому ми змогли надати першу, найнеобхіднішу допомогу біженцям з України, які прибули до нашого міста.

Пункт в Пожежній частині (ОСП) працював від 27 лютого 2022 року. Спочатку щоденно, а пізніше тричі на тиждень видавались продукти харчування, предмети першої допомоги та одяг.

Back To Top
Skip to content