skip to Main Content

Sprostowanie relacji z sesji RMiG Buk

W relacji z sesji Rady Miasta i Gminy Buk z dn. 25 marca br. zamieszczonej na profilu facebookowym Miasta i Gminy Buk oraz na stronie internetowej urzędu w dn. 14 kwietnia br. błędnie podaliśmy, że radny Tomasz Giełda nie był obecny na w/w sesji podczas głosowania nad zmianą porządku obrad.  Radny Tomasz Giełda był obecny podczas głosowania nad zmianą porządku obrad, jednak nie wziął udziału w tym głosowaniu.

Za błędne informacje przepraszamy wszystkich zainteresowanych.

Back To Top
Skip to content