skip to Main Content

Dodatkowe kursy językowe dla uchodźców na UAM w Poznaniu

Jesteśmy świadkami wydarzeń strasznych i dramatycznych, które dotknęły naród ukraiński, powiązany z nami licznymi więzami i coraz bliższy, ale przecież ciągle tak mało znany.

Przybywa do nas coraz więcej Ukraińców, wyrwanych ze swoich domów, którym trudno odnaleźć się w nowym, w końcu nieznanym dla nich świecie. Dla nich z kolei najważniejsze jest przyswojenie sobie podstaw języka polskiego.

Nie możemy być obojętni wobec tych oczekiwań i wyzwań.

Chcemy więc zaproponować w ramach Uniwersytetu Otwartego, dodatkowe kursy dotyczące historii i relacji polsko-ukraińskich oraz kursy językowe przede wszystkim z języka polskiego. Te ostatnie przeznaczone będą dla uchodźców z Ukrainy, przybyłych do nas po 24 lutego i dla których przewidujemy zwolnienie z opłat.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą – https://uo.amu.edu.pl/kursy

Uczestnikami kursów mogą być osoby po 16 roku życia. Proszę pamiętać, że o zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkajmy się wszyscy razem w Uniwersytecie Otwartym UAM.

Autor: Uniwersytet Otwarty UAM

Back To Top
Skip to content