skip to Main Content

Kolejne dofinansowanie dla gminy

Jak już informowaliśmy, na przebudowę ulicy Rzemieślniczej w Dakowach Suchych udało nam się pozyskać fundusze w wysokości 114.375 zł ze środków samorządu województwa wielkopolskiego przeznaczonych na dofinansowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wczoraj wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski i burmistrz miasta i gminy Buk Paweł Adam podpisali umowę o dofinansowanie.

Kolejne fundusze ze środków zewnętrznych otrzymaliśmy na zakup 202 sadzonek drzew miododajnych (klon jawor i lipa drobnolistna), które planujemy posadzić przy drogach gminnych w Niepruszewie. Dofinansowanie w wysokości 20.000 zł zostało nam przyznane z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego na podstawie uchwały nr XL/755/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dn. 28.03.2022 r. W roku ubiegłym uzyskaliśmy dofinansowania w takiej samej wysokości, dzięki któremu udało się posadzić 157 drzew w Szewcach i Dobieżynie.
https://buk.gmina.pl/5191-nowe-drzewa-w-gminie/

Back To Top
Skip to content