skip to Main Content

Rekrutacja do żłobka miejskiego “Bukowianka”


Od 1 czerwca br. rozpocznie działalność Miejski Żłobek „Bukowianka”, który zlokalizowany jest w Buku przy ul. Dobieżyńskiej 1.

Rekrutacja dzieci, jeszcze na ten rok szkolny (od 1 czerwca do 31 sierpnia 2022 r.), odbędzie się w terminie od 7 do 25 kwietnia 2022 r. 

Do żłobka będą przyjmowane dzieci do 3 lat.

 

Pierwszeństwo w przyjęciu mają:

  • dzieci osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osób, które przerwały pracę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym,
  • dzieci niepełnosprawne lub z rodziny, w której jest osoba niepełnosprawna,
  • dzieci rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego dziecko,
  • dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej).

Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku z załącznikami (poniżej), które można też pobrać na stronie internetowej Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Buku przy ul. Kapitana Wegnera 10 w Buku lub uzyskać bezpośrednio w przedszkolu.

Wniosek należy składać w biurze Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Buku do 25 kwietnia br.

O rekrutacji dzieci na rok szkolny 2022/2023 będziemy informować na bieżąco.

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji do Miejskiego Żłobka Bukowianka – zasady,tryb postępowania, dokumentacja

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Wniosek o przyjęcie do żłobka

Zał 1 formularz zgłoszeniowy

Zał 2 oświadczenie RODO

Zał 3 oświadczenie o trudnej sytuacji na rynku pracy

Zał 4 oświadczenie o wielodzietności

 

 

Back To Top
Skip to content