skip to Main Content

Консультації ZUS – 500+

Консультації ZUS для громадян України.
Допомогу в подачі заявки для отримання пільг за програмою 500+ можна отримати 6 та 12 квітня з 8-14 год. в Міському залі (колишня Синагога) за адресою вул. Мури 5 в Буку.

Konsultacje ZUS dla obywateli Ukrainy
Pomoc w złożeniu wniosku, w celu uzyskania świadczeń z Programu 500+, można otrzymać 6 i 12 kwietnia, w godz. 8-14 w Sali Miejskiej (dawna synagoga) przy ul. Mury 5 w Buku.

Back To Top
Skip to content