skip to Main Content

Wyniki konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022

Przedstawiamy wyniki konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 w Mieście i Gminie Buk z następujących priorytetów:

  • Priorytetu 1: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości  narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 
  • Priorytetu 2:  ochrony i promocji zdrowia.
  • Priorytetu 4: turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
  • Priorytetu 6:  kultury, sztuki, oświaty i edukacji, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego

 

Wyniki konkursu ofert na 2022 rok na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Buk w zakresie Priorytetu 1: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości  narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Podmiot składający ofertę i data złożenia oferty
Tytuł zadania publicznegoWnioskowana kwota dotacji w 2022Liczba przyznanych pktPrzyznana kwota dotacji w 2022
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa SKAUT
27.12.2021
Organizacja i realizacja imprez patriotycznych z okazji świąt narodowych5 000,00 zł255 000,00 zł

 

Wyniki konkursu ofert na 2022 rok na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Buk w zakresie Priorytetu 2: ochrony i promocji zdrowia.

Podmiot składający ofertę i data złożenia oferty
Tytuł zadania publicznegoWnioskowana kwota dotacji w 2022Liczba przyznanych pktPrzyznana kwota dotacji w 2022
Bukowskie Towarzystwo AMAZONKI
22.12.2021
Organizacja szkoleń, zajęć rehabilitacyjnych i psychologicznych dla osób po mastektomii25 000,00 zł2525 000,00 zł

 

Wyniki konkursu ofert na 2022 rok na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Buk w zakresie Priorytetu 4: turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Podmiot składający ofertę i data złożenia oferty
Tytuł zadania publicznegoWnioskowana kwota dotacji w 2022Liczba przyznanych pktPrzyznana kwota dotacji w 2022
Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Buku
22.12.2021
Cykl imprez turystycznych PTTK w mieście i gminie Buk17 000,00 zł2317 000,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa SKAUT
27.12.2021
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich. Obóz i kolonia w Międzywodziu16 000,00 zł2516 000,00 zł

 

Wyniki konkursu ofert na 2022 rok na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Buk w zakresie Priorytetu 6: kultury, sztuki, oświaty i edukacji, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Podmiot składający ofertę i data złożenia oferty
Tytuł zadania publicznegoWnioskowana kwota dotacji w 2022Liczba przyznanych pktPrzyznana kwota dotacji w 2022
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Buku
17.12.2021
Aktywny Senior w Buku10 000,00 zł2510 000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Buku
28.12.2021
Prowadzenie Orkiestry Dętej OSP Miasta i Gminy Buk33 000,00 zł2133 000,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa SKAUT
27.12.2021
Organizacja cyklu imprez kulturalnych organizowanych przez Stowarzyszenie SKAUT10 000,00 zł2410 000,00 zł
Back To Top
Skip to content