skip to Main Content

Nagrody sportowe – nabór wniosków

Rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta i Gminy Buk dla zawodników, trenerów reprezentujących kluby sportowe lub stowarzyszenia sportowe prowadzące działalność na terenie Miasta i Gminy Buk oraz dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz Miasta i Gminy Buk.

Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane:

  • osobom fizycznym – zawodnikom za osiągnięte wyniki sportowe (indywidualnie lub drużynowo),
  • trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,
  • innym osobom fizycznym wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.

Szczegóły naboru zamieszczone są w załączniku poniżej.

Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2022 roku do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do urzędu):

  • drogą pocztową (za pośrednictwem operatora pocztowego) na adres: Urząd Miasta i Gminy w Buku, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk,
  • bezpośrednio do urny wystawionej przed wejściem do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Buku od strony ul. Ratuszowej 1.

Załączniki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o naborze za 2021 r.
  2. Wniosek – wzór
  3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Back To Top
Skip to content