skip to Main Content

CZAD-owy konkurs dla dzieci i młodzieży

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zaprasza  uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, z terenu powiatu poznańskiego, do wzięcia udziału w „CZAD-owym Konkursie”, który promuje profilaktykę zatruć tlenkiem węgla oraz bezpieczeństwo pożarowe w obiektach znajdujących się w najbliższym otoczeniu.
Zadanie jest proste. Wystarczy przygotować ciekawą pracę konkursową dotyczącą zachowania zasad bezpieczeństwa pożarowego (w domu, szkole, instytucji publicznej itp.), w szczególności w kontekście problematyki zatruć tlenkiem węgla.
Uczniów klas 1-6 szkoły podstawowej mogą przygotować pracę plastyczną w formie plakatu lub logo, natomiast uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, mogą zrealizować film edukacyjny mający m.in. formę piosenki bądź reklamy.
W konkursie udział wziąć mogą grupy zorganizowane, zgłoszone przez szkołę lub jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Narysujcie, namalujcie albo nagrajcie film – jak rozumiecie hasło konkursu. Liczymy na Waszą kreatywność!
Regulamin konkursu, informacje o nagrodach oraz niezbędne druki znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/kmpsp-poznan/czad-owy-konkurs.

Źródło: Komenda Miejska PSP w Poznaniu (www.gov.pl)

Back To Top
Skip to content