skip to Main Content

Gospodarowanie odpadami – SELEKT – informacje dla mieszkańców

Informacja dla właścicieli nieruchomości dot. harmonogramu odbioru odpadów  na 2022 rok oraz pojemników na odpady zmieszane

Informujemy, że od dnia 27.12.2021 r. pracownicy firmy EKO-WEST, która w ramach umowy ze Związkiem Międzygminnym ,,Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT będzie odbierać odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych oraz działek rekreacyjnych po 1 stycznia 2022 r., będą dostarczać na nieruchomości harmonogramy odbioru odpadów na 2022 rok wraz z workami na odpady segregowane oraz ulotkami informacyjnymi dotyczącymi segregacji odpadów.

Jednocześnie informujemy, iż pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 120 l oraz 240 l, które zostały dostarczone na nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej przez firmę świadczącą usługę w ramach obowiązującej obecnie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, pozostaną na Państwa nieruchomościach.

Informacje związane z gospodarowaniem odpadami na terenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” zamieszczone są w poniższych załącznikach:

  1. Uchwala_48_2020 regulamin utrzymania czystości
  2. Regulamin PSZOK
  3. Ulotka informacyjna (zdjęcia poniżej)
Back To Top
Skip to content