skip to Main Content

Nowa ścieżka edukacyjna w Parku Sokoła

Ścieżka dla pasjonatów przyrody

Altanka wraz z grą edukacyjną o tematyce ekologicznej stanęła w Parku Sokoła w Buku. To największy element ścieżki edukacyjnej, która uatrakcyjni parkową przestrzeń rekreacyjną dla najmłodszych mieszkańców i ich rodzin. Pod wiatą można nie tylko odpocząć, ale i – przy tematycznym stole – sprawdzić swoją wiedzę z zasad segregacji odpadów.

W parku stanęło łącznie siedem pulpitów na temat fauny i flory występującej na naszym obszarze i w naszym klimacie. Najmłodsi zapoznają się z owadami, gadami i płazami, roślinami wodnymi, rybami, ptakami, grzybami i ptakami drapieżnymi. Dodatkowo dzieci i dorośli będą mogli sprawdzić swoją przyrodniczą wiedzę, biorąc udział w terenowych grach edukacyjnych pod tytułem: „Zwierzęta, te co skaczą, biegną, fruną i pełzają”, „Poznajemy drzewa” oraz „Czas zaklęty w drzewach”. Ścieżka edukacyjna to jeden z etapów rewitalizacji przestrzeni parkowej.

Zadanie „Budowa ścieżki edukacyjnej w Parku Sokoła przy ul. Dobieżyńskiej w Buku” współfinansowane zostało ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, skąd gmina otrzymała 38.114,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 59.899,79 zł.

Ścieżka edukacyjna nie zastąpiła placu zabaw. Zaniepokojonych mieszkańców uspokajamy, że dotychczasowy plac zabaw już niedługo wróci, choć w innym miejscu i z nowymi atrakcjami. O najmłodszych nie zapominamy!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Budowa ścieżki edukacyjnej zrealizowana przez Gminę Buk, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020.

Back To Top
Skip to content