skip to Main Content

Pożytek publiczny i wolontariat 2021

Oferta na realizację zadania publicznego w trybie małych zleceń pn.: I Świąteczny Turniej Szachowy w Buku”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Miasto i Gmina Buk zamieszcza ofertę na realizację zadania publicznego pn.: I Świąteczny Turniej Szachowy w Buku”, złożoną w dniu 29.10.2021 przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo.

Oferta zamieszczona jest także w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.buk.gmina.pl/a,17566,pozytek-publiczny-i-wolontariat-2021.html

Back To Top
Skip to content