skip to Main Content

Odpady BIO – składanie deklaracji

Informacja dotycząca składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku, kwotę zwolnienia w wysokości 2 zł, należy odliczyć od całkowitej miesięcznej opłaty.

Powyższej kwoty nie należy przemnażać przez liczbę osób wskazanych w deklaracji.

Jednocześnie informujemy, iż z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów mogą skorzystać tylko właściciele nieruchomości jednorodzinnych. Korzystanie z ulgi powoduje brak odbioru bioodpadów z pojemnika wystawionego przed nieruchomością, jak i w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Back To Top
Skip to content