skip to Main Content

Pożytek publiczny i wolontariat 2021

W dniu 19 października 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Buk wydał Zarządzenie nr 131 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy na 2022 rok Miasta i Gminy Buk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Konsultacje przeprowadza się od dnia 22 października 2021 r. do dnia 5 listopada  2021 r. w formie zgłaszania uwag do „Programu współpracy na 2022 rok Miasta i Gminy Buk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:

Ogłoszenie zamieszczono również w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.buk.gmina.pl/a,17572,pozytek-publiczny-i-wolontariat-2022.html

Back To Top
Skip to content