skip to Main Content

Komunikat w sprawie podwyżek cen gazu

Burmistrz Buku oraz Wójtowie Kaźmierza, Kuślina i Tarnowa Podgórnego rozmawiali z Członkiem Zarządu ds. sprzedaży Spółki G.EN. GAZ ENERGIA.
W imieniu mieszkańców włodarze wyrazili oburzenie tak drastyczną wysokością podwyżek cen gazu oraz zażądali szczegółowych wyjaśnień w tej kwestii.

Ustalono, że G.EN. GAZ Energia przekaże gminom do czwartku, 7 października, pisemną analizę zmian kosztów czynników składających się na cenę gazu.
Wyliczenia te zaprezentowane zostaną na gminnych stronach internetowych.

 

Back To Top
Skip to content