skip to Main Content

Zawiadomienie o zamiarze wykonywania robót geologicznych

“Polowe prace sejsmiczne 3D Łagiewniki N”.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 oraz 85a ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 201 Ir. prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020 r. tj, poz. 1064,1339) w imieniu Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. jako przedsiębiorcy w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 9 w/w ustawy, na podstawie załączonego pełnomocnictwa, zawiadamiam o zamiarze rozpoczęcia prac przygotowawczych do badań geofizycznych od 15 września 2021 r. Właściwe prace sejsmiczne rozpoczną się od stycznia 2022 r. Na podstawie zawartej umowy z w/w Spółką — wykonawcą robót będzie Spółka Geofizyka Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Chrobrego 50 87-100 Toruń, KRS: 0000425970. Badania geofizyczne zaprojektowane zostały na podstawie koncesji poszukiwawczych: Kościan-Srem 27/2001/Ł oraz Pniewy-Stęszew 14/2001/Ł wydanych przez Ministra Środowiska i wykonywane będą zgodnie z warunkami w nich określonymi oraz w obrębie obszaru bezkoncesyjnego. Celem planowanych prac jest poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – temat “Polowe prace sejsmiczne 3D Łagiewniki N”. Badania geofizyczne polegać będą na rejestrowaniu mikrodrgań sejsmicznych, które generowane są mechanicznie przez zestaw 4 pojazdów wibrosejsmicznych oraz częściowo w miejscach w których użycie pojazdów wibrosejsmicznych będzie niemożliwe przy użyciu materiałów wybuchowych. Rejestrację wykonuje się przy użyciu bezprzewodowych odbiorników rozmieszczonych na powierzchni ziemi. W ramach uzgodnień warunków wstępu na poszczególne nieruchomości, przedstawiciel Grupy Sejsmicznej ustali z właścicielami terminy wejścia z pracami na poszczególne działki/gospodarstwa. Za ewentualne szkody wyrządzone w toku badań sejsmicznych przysługuje odszkodowanie zgodnie z postanowieniami Działu VIII — Odpowiedzialność za szkody, w/w ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze.

Źródło: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Pełna treść pisma: Zawiadomienie o zamiarze wykonywania robót geologicznych

 

Back To Top
Skip to content