skip to Main Content

Zmiany w dowodach osobistych

Zgodnie ze zmianą ustawy o dowodach osobistych, od dnia 27 lipca 2021 r. usługa umożliwiająca złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego za pośrednictwem platformy ePUAP, zarówno dla dziecka jak i osoby dorosłej – zostaje wyłączona. Od tego dnia, złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego będzie możliwe jedynie osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Buk.
Usługa składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez e-PUAP dla dziecka do 12 roku życia zostanie uruchomiona w terminie, który będzie ogłoszony w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców. Nie będzie już możliwości składania wniosku o wydanie dowodu osobistego przez e-PUAP dla osób powyżej 12 roku życia.
Więcej informacji na temat składania wniosków o dowód osobisty można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty.

Back To Top
Skip to content