skip to Main Content

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa proszę wrzucać w kopertach do urny lub przesłać pocztą w terminie 02 – 31 sierpnia 2021 r. po konsultacji z pracownikiem z pok. 12 lub pok. 25, (druki do pobrania w holu UMiG Buk oraz na stronie internetowej)

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT na zakupione paliwo (ON) za okres od 01.02.2021r. do 31.07.202 r. i dokument z ARiMR o liczbie DJP bydła w 2020r. (nie dotyczy osób, które zaświadczenie dostarczyły w marcu).

We wnioskach lub na zestawieniach faktur należy wpisać: numery faktur, daty wystawienia faktur VAT oraz ilość zakupionego paliwa.

Stawki : 100 litrów ON/ 1 ha,
30 litrów ON /1 DJP bydła,
1,00 zł / 1 litr ON.

Do pobrania:

Back To Top
Skip to content