skip to Main Content

Powstanie nowy teren rekreacyjny w Buku

Buk coraz bardziej zielony

Dzięki zamianie działek zyskaliśmy grunt przy ul. Kolejowej na realizację nowej inwestycji. Szykuje się w Buku nowy rekreacyjny teren zielony, który znacząco poprawi estetykę i przestrzeń w tej części miasta.

Wczoraj został podpisany akt notarialny w sprawie zamiany nieruchomości. Gmina nabyła działki położone w Buku przy ul. Kolejowej (o łącznej powierzchni 0,6941 ha, o wartości 557.000 zł), a zbyła działkę położoną w Buku przy ul. Zakładowej (o pow. 0,5512 ha, o wartości 553.709 zł). Właściciel działek zbywających zrzekł się dopłaty na rzecz gminy w wysokości 4.037 zł.

Zamiana ta ma na celu utworzenie terenów zielonych tak ważnych dla mieszkańców naszej gminy, o które sukcesywnie zabiegamy. Pozyskany przez gminę teren, tuż za wieżą wodociągową, zostanie w końcu uporządkowany, zniknie też szpecący płot, na który wielokrotnie skarżyli się mieszkańcy gminy. Już wkrótce pojawią się nowe nasadzenia drzew i zostanie utworzony zielony teren rekreacyjny – park. Poprzez przejęcie tych działek udało się też zabezpieczyć bardzo ważne ujęcie wody mające istotne znaczenie dla całej gminy.

– Pomysł przejęcia przez gminę tych gruntów pojawił się w trakcie długotrwałych negocjacji z dotychczasowym właścicielem, który miał w planach wybudować kolejny market lub inny obiekt o charakterze przemysłowym np. myjnię samochodową – wspomina burmistrz Paweł Adam. – Na takie przedsięwzięcie nie było zgody, z uwagi na bardzo newralgiczne położenie, tuż przy przejściu kolejowym. Uznałem, że moglibyśmy w tym miejscu utworzyć teren z nowym nasadzeniem drzew oraz zabezpieczyć strategiczne ujęcie wody, o które od wielu lat zabiegał Zakład Gospodarki Komunalnej.

Propozycja zamiany działek i utworzenia rekreacyjnego terenu zielonego została przedstawiona przez Burmistrza podczas sesji Rady Miasta i Gminy w dn. 30.03.br. Radni – 12 głosami za – przyjęli projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Inicjatywę przyjęli z aprobatą i stwierdzili, że ta zamiana gruntów jest jak najbardziej korzystna, tym bardziej, że przy działkach przy ul. Kolejowej zlokalizowane są bardzo ważne źródła i ujęcia wody. Stąd ta zamiana działek dla naszej gminy ma znaczenie wręcz strategiczne.

Back To Top
Skip to content