skip to Main Content

Otwórz się na pomoc – wsparcie psychologa i psychiatry dla mieszkańców gminy

Miasto i Gmina Buk oferuje dla swoich mieszkańców trwających w kryzysie wsparcie psychologa i psychiatry.

Celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na rozwój społeczny u dzieci, który jest ściśle związany z rozwojem emocjonalnym. Fundamentalna bliskość rodziców (opiekunów) gwarantuje dziecku biologiczną potrzebę bezpieczeństwa, nie bez znaczenia pozostaje najbliższe otoczenie.
Relacje społeczne, rówieśnicy, odgrywają istotną rolę w życiu młodego człowieka – są źródłem wsparcia, zrozumienia i dobrego samopoczucia.
Obecna sytuacja, z którą wiąże się ograniczenie kontaktów i izolacja epidemiologiczna, wpływa negatywnie na samopoczucie psychofizyczne dzieci i młodzieży – co może przyczyniać się do rozwoju chorób w tym stanów przygnębienia i zaburzeń depresyjnych.

Na terenie Miasta i Gminy Buk w ramach pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy.

Jeśli potrzebujesz pomocy lub informacji w tym obszarze zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej, ul Ratuszowa 1 lub zadzwoń pod nr. 61 894 02 22.

Problem przemocy w rodzinie można zgłosić również w Komisariacie Policji w Buku ul. Wegnera 14, tel. 47 771 30 00

Telefon Alarmowy 112

Informację można uzyskać w Ośrodku Pomocy społecznej pod nr 61 894 02 28.

Szczegóły programu

Materiały i interaktywny film

Back To Top
Skip to content