skip to Main Content

Trwa rozbudowa monitoringu

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy prowadzona jest rozbudowa, zapoczątkowanego jeszcze w roku ubiegłym, systemu monitoringu wizyjnego. W różnych miejscach pojawiają się nowe miejsca obserwacyjne i kamery.


Kamery zainstalowane w 2019 r.

W 2019 roku kamery pojawiły się w ważnych dla mieszkańców miejscach użyteczności publicznej, takich jak:

  • budynek Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Ratuszowej 1,
  • budynek Kina i Biblioteki przy Placu Stanisława Reszki,
  • teren Stadionu Miejskiego przy ul. Sportowej,
  • budynek Hali Sportowej OSiR przy ul. Szarych Szeregów 10,
  • budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Dobieżyńskiej 27.

 

I w 2021 r.

W kwietniu br. zakończona została dalsza rozbudowa gminnego monitoringu. Obecnie skoncentrowano się na lokalizacjach związanych z ciągami komunikacyjnymi, szczególnie na newralgicznych skrzyżowaniach, które ze względu na natężenie ruchu są miejscami szczególnie niebezpiecznych zdarzeń drogowych.  W tym celu zamontowanych zostało 5 nowych punktów wizyjnych, a w niektórych z nich zainstalowano nawet po 2 kamery.

Nowe punkty powstały przy:

  • skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II – ul. Grodziska,
  • skrzyżowaniu ul. Dworcowa – ul. Jana Pawła II,
  • skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II – ul. Dobieżyńska,
  • skrzyżowaniu ul. Dworcowa – ul. Przykop,
  • przejściu dla pieszych na ul. Przykop (przy domu opieki medycznej).

Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego, do 30 czerwca zaplanowano wprowadzenie kolejnych punktów obserwacyjnych. Termin ten jest zbieżny z wykonaniem w tym czasie przyłącza elektrycznego w wiacie biesiadnej przy jeziorze w Niepruszewie, co jest niezbędnym warunkiem funkcjonowania kamer. Na terenie nie tylko wiaty, ale też przystani i plaży przy jeziorze zostanie zainstalowanych 7 kamer. Tak duża ich liczba wynika z tego, że do urzędu coraz częściej dochodzą sygnały od mieszkańców, którzy skarżą się na dewastacje tych miejsc.

System monitoring został sfinansowany ze środków ubiegłorocznego i tegorocznego budżetu gminnego i wynosi 85.117,98 zł.

 

W partnerstwie ze Spółdzielnią Mieszkaniową

Tegoroczna rozbudowa monitoringu w naszej gminie jest realizowana w partnerstwie ze Spółdzielnią Mieszkaniową z Nowego Tomyśla, która w ten sposób zamierza poprawić stan bezpieczeństwa na administrowanych osiedlach. Planuje wyeliminować sytuacje, w trakcie których do kontenerów gromadzenia odpadów komunalnych, znajdujących się na terenie zarządzających przez spółdzielnię budynków, są podrzucane śmieci przez innych mieszkańców, również tych spoza naszej gminy. Zamontowane kamery mają przyczynić się do zlikwidowania takich sytuacji.

Spółdzielnia Mieszkaniowa gminny system monitoringu wspiera też w zakresie finansowym (zakupiła kamery, zapewniła ich montaż) i na ten cel przeznaczyła 22.391 zł.  Z funduszy Spółdzielni Mieszkaniowej, na terenie osiedlu 700-lecia Miasta powstały 3 punkty obserwacyjne z 6 kamerami. Gmina włączyła je do systemu monitoringu i jest administratorem danych.

Też dzięki współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową, na trzech budynkach położonych na osiedla 700-lecia Miasta zamontowane zostały radiolinie zapewniające bezprzewodową transmisję wysokiej jakości obrazu z kamer do rejestratora mieszczącego się w Urzędzie Miasta i Gminy.

 

 

 

 

 

Back To Top
Skip to content