skip to Main Content

Nowe usługi medyczne już wkrótce w Buku

Otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej dla seniorów w Buku przy ul. Przykop 4, z uwagi na sytuację epidemiczną, odbędzie się najwcześniej w drugiej połowie tego roku. W ubiegły piątek odbyło się spotkanie w ramach „rady budowy” i dokonano oceny postępu robót budowlanych. 

Jak już wcześniej informowaliśmy, powstanie Dziennego Domu Opieki Medycznej na terenie naszej gminy jest możliwe dzięki realizacji projektu pod nazwą „Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych na terenie zachodniej części powiatu poznańskiego dla niesamodzielnych osób starszych” w ramach WRPO 2014-2020. Za realizację przedsięwzięcia odpowiedzialne jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” z siedzibą w Poznaniu w partnerstwie z gminą Buk.

W obiekcie przy ul. Przykop 4 (dawny bank spółdzielczy) seniorzy zostaną objęci opieką rehabilitacyjną i usprawniającą po długotrwałym leczeniu lub innych problemach zdrowotnych. Pacjentom zapewni się badania diagnostyczne oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie. Opieka będzie świadczona osiem godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu. Osoby niesamodzielne będą miały zapewnione posiłki, opiekę medyczną i rehabilitację. Co bardzo ważne, udział seniorów w projekcie będzie całkowicie bezpłatny. 

Na etapie remontów

We wrześniu ub.r. gmina została najemcą nieruchomości zabudowanej w Buku przy ul. Przykop 4 o pow. 515,65 m2. Z właścicielem nieruchomości, po długich negocjacjach, została podpisana umowa najmu na okres dziesięciu lat dająca możliwość utworzenia Dziennego Domu Opieki Medycznej oraz powiększenia mieszkaniowego zasobu gminy. Przed oddaniem obiektu do użytkowania, właściciel budynku zrealizował modernizację elewacji obiektu. Natomiast w chwili obecnej Stowarzyszenie „Hospicjum Domowe” dokonuje adaptacji obiektu na potrzeby DDOM. Do tej pory w budynku zostały przeprowadzone prace budowlane w zakresie: robót rozbiórkowych, ścian i ścianek działowych, schodów zewnętrznych, robót elektrycznych oraz oddymiania klatki schodowej. Zaawansowanie prac można obecnie określić na poziomie 30 procent.

W dalszej kolejności zaplanowana przebudowa obejmuje prace budowlane, sanitarne, teletechniczne i elektryczne polegające na wymianie zużytych elementów, przystosowaniu obiektu do aktualnych warunków ppoż. i BHP oraz innych norm branżowych oraz instalację klimatyzacji. DDOM zostanie wyposażony też w zewnętrzną windę, która będzie obsługiwać każdy poziom, umożliwiając osobom z wszelkimi niepełnosprawnościami swobodny dostęp do obiektu. Na jej wykonawcę Stowarzyszenie „Hospicjum Domowe” przeprowadziło już odpowiednie postępowanie, podobnie jak na niezbędny sprzęt rehabilitacyjny (m.in. zestaw do elektroterapii, sonoterapii i laseroterapii, aparat do magnetoterapii, aparat do krioterapii, bieżnia, tor do nauki chodzenia, schody do nauki chodzenia).

W budynku przy ul. Przykop 4, który wynajmuje gmina będą świadczone nie tylko usługi medyczne, ale zostaną też wygospodarowane mieszkania socjalne. Obecnie jest przygotowywane postępowanie przetargowe, które zostanie ogłoszone w najbliższym czasie. Tym samym wkrótce mają być gotowe kolejne mieszkania, które zwiększą mieszkaniowy zasób gminy.

W sumie ponad 5 mln na DDOM

Łącznie na utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w obiekcie przy ul. Przykop 4, czyli remont, adaptację, jak i wyposażenie w sprzęt medyczny Stowarzyszenie „Hospicjum Domowe” przeznaczy 1,1 mln złotych. Natomiast realizacja całego przedsięwzięcia, przy zaangażowaniu środków unijnych wyniesie ponad 5 mln złotych. Realizacja tego przedsięwzięciu znacząco poprawi dostęp do usług medycznych, społecznych oraz opiekuńczych dla osób starszych z terenu Buku oraz pozostałych 8 gmin zachodniej części powiatu poznańskiego, co szczególnie zostało ograniczone w obecnej sytuacji epidemicznej.

Dotychczasowe działania podsumowuje dr Anna Jakrzewska-Sawińska, Wiceprezes WSWOP „Hospicjum Domowe”: – Współpraca z gminą Buk przebiega sprawnie i bezproblemowo. Od samego początku, kiedy tylko wyszliśmy z propozycją utworzenia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Buku, spotkaliśmy się z dużym zrozumieniem potrzeb i oczekiwań osób starszych ze strony władz lokalnych. Wierzę, że wspólnie stworzymy unikatową placówkę w skali całego kraju, bo widać, że w Buku jest przyjazny klimat na realizację tego typu przedsięwzięć

Back To Top
Skip to content