skip to Main Content

Więcej zieleni w gminie

Konsekwentnie co roku, w porze wiosennej i jesiennej, przeprowadzamy sadzenie drzew. Są to nasadzenia zastępcze (rekompensata za drzewa wycięte w ramach przeprowadzanych inwestycji), jak i dodatkowe drzewa, zwiększające zielone płuca naszej gminy. Od połowy marca przybyło w naszej gminie 200 drzew o różnych odmianach: platan klonolistny, wiśnia piłkowana, lipa drobnolistna, klon w odmianie kulistej oraz miłorząb japoński. Drzewa pojawiły się w Buku – przy kilku skwerach i  wzdłuż jednej z głównych ulic, przy przedszkolu, a także na wsiach – Kalwy, Wygoda-Otusz oraz Dakowy Suche.

Rozmieszczenie drzew wygląda następująco:

  • Buk, Park dr. Siudy 40 szt. (nasadzenia zastępcze)
  • Buk, Przedszkole im. Krasnala Hałabały 15 szt.
  • Buk, skwer przy stawie „Baszta’ 10 szt.
  • Droga Otusz – Wygoda 10 szt. (nasadzenia zastępcze)
  • Kalwy, ul. Lipowa 10 szt. + 30 szt. (nasadzenie zastępcze)
  • Dakowy Suche, skwer przy stawie 40 szt. (nasadzenia zastępcze)
  • Buk, skwer przy Boh. Bukowskich 10 szt.
  • Buk, skwer przy ul. św. Rocha
  • Buk, ul. Dobieżyńska (od ronda do parku Sokoła) 25 szt.

To nie koniec „zielonych” planów na ten rok. Aktualnie pozyskujemy dwie nowe działki pod nasadzenia w Buku, o powierzchniach 0,4438 ha i 0,2503 ha. Znajdują się one tuż przy wieży ciśnień, w strefie ochronnej dla ujęcia wody. Na ostatniej komisji rady, burmistrz przedłożył projekt uchwały umożliwiający pozyskanie tych gruntów przez gminę w drodze zamiany. Rekomendował radnym jej podjęcie na najbliższej sesji. Nieruchomości te mają zostać przeznaczone na tereny zielone z infrastrukturą towarzyszącą. Po uporządkowaniu skweru na Amcie, planach modernizacji parku przy ul. Dworcowej, będzie to trzeci zwarty kompleks zieleni zagospodarowany po 2018 r.

Plany nowych nasadzeń dotyczą także trwających obecnie inwestycji. W ramach tworzonego parkingu buforowego przy ul. Wielkowiejskiej w Buku przestrzeń ta wzbogaci się o 103 nowe drzewa. Z kolei projekt modernizacji węzła przesiadkowego w Buku zakłada posadzenie drzew w jego rejonie, ale także w innych częściach gminy (m.in. w Niepruszewie czy w Buku przy ul. Kwiatowej) – łącznie ponad 70 sztuk drzew oraz krzewy o łącznej powierzchni prawie 100 m2. Zgodnie z wymogami projektowymi sadzone drzewa muszą mieć na wysokości 100 cm 10-16-centymetrowy obwód pnia (minimalny wiek – 3 lata). Projektowany układ zieleni uwzględnia wymagane pola widoczności przy skrzyżowaniach oraz wymagania dotyczące skrajni jezdni.
Powiększanie terenów zielonych to proces długotrwały i wymagający konsekwentnych działań. W roku 2020 posadzonych zostało 321 drzew różnych gatunków. Początek 2021 wniósł kolejnych 200. W każdym roku zwiększamy liczbę nowych nasadzeń. Należy też mieć na uwadze, że nie sztuką jest samo posadzenie drzewa. Sztuką jest takie zadbanie o roślinę, aby przetrwała przez długie lata i spełniła swoje funkcje. Kluczowe staje się więc podlewanie nowych drzew. W większości przypadków nowych nasadzeń stosujemy tzw. hydrobufor – system nawadniający, który dostarcza drzewu wodę w odpowiedniej ilości (roczne opady w Polsce bywają niewystarczające, by odpowiednio nawodnić drzewa). Hydrobufor niweluje ten problem i ułatwia nowo posadzonemu drzewu dobre ukorzenienie.

Do dobrych wiadomości dotyczących zieleni można zaliczyć także decyzję samorządu województwa wielkopolskiego, o przyznaniu naszej gminie dotacji w wysokości 20 tys. zł na nasadzenia roślin miododajnych.

 

Back To Top
Skip to content