skip to Main Content

Wyniki konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021

Przedstawiamy wyniki konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w Mieście i Gminie Buk z następujących priorytetów:

  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości  narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  • turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Wyniki konkursu ofert na 2021 rok na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Buk w zakresie Priorytetu 1: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Podmiot składający ofertę i data złożenia oferty
Tytuł zadania publicznegoWnioskowana kwota dotacji w 2021 Liczba przyznanych pktPrzyznana kwota dotacji w 2021
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa SKAUT
19.02.2021
Organizacja i realizacja imprez patriotycznych z okazji świąt narodowych3 000,00 zł253 000,00 zł

 

Wyniki konkursu ofert na 2021 rok na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Buk w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Podmiot składający ofertę i data złożenia oferty
Tytuł zadania publicznegoWnioskowana kwota dotacji w 2021 Liczba przyznanych pktPrzyznana kwota dotacji w 2021
PZW Okręg w Poznaniu Koło nr 02 „Baszta” w Buku
02.03.2021
Przygotowanie i przeprowadzenie imprez wędkarskich w roku 20214 000,00 zł254 000,00 zł
Stowarzyszenie Bukowski Klub Biegacza
02.03.2021
8 Otuski Bieg Przełajowy8 000,00 zł238 000,00 zł
Młodzieżowa Szkółka Wędkarska  Buk
03.03.2021
Szkolenia wędkarskie młodzieży w gminie Buk8 000,00 zł258 000,00 zł
LOK Biuro Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu
04.03.2021
Organizacja imprez strzeleckich w Gminie Buk7 000,00 zł247 000,00 zł

 

Wyniki konkursu ofert na 2021 rok na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Buk w zakresie Priorytetu 4: turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Podmiot składający ofertę i data złożenia oferty
Tytuł zadania publicznegoWnioskowana kwota dotacji w 2021 Liczba przyznanych pktPrzyznana kwota dotacji w 2021
Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Buku
03.03.2021
Cykl imprez turystycznych PTTK w mieście i gminie Buk17 000,00 zł2317 000,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa SKAUT
04.03.2021
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich. Obóz i kolonia w Międzywodziu16 000,00 zł2516 000,00 zł
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo
04.03.2021
„Młodzi wędrownicy z pasją” 7 000,00 zł247 000,00 zł
Back To Top
Skip to content