skip to Main Content

Nagrody sportowe – zbliża się koniec naboru wniosków

31 marca upływa termin składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień Burmistrza MiG Buk w dziedzinie sportu.
Do 30 kwietnia trwać będzie rozpatrywanie wniosków.

Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2021 roku do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do urzędu):

  • drogą pocztową (za pośrednictwem operatora pocztowego) na adres: Urząd Miasta i Gminy w Buku, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk;
  • bezpośrednio do urny wystawionej przed wejściem do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Buku od strony ul. Ratuszowej 1.

Wszelkie dokumenty potrzebne do zgłoszenia kandydata znajdują się w aktualnościach z dnia 18 lutego:
Nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień Burmistrza MiG Buk w dziedzinie sportu

Back To Top
Skip to content