skip to Main Content

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306

Niebawem rozpocznie się rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od Buku do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 w Stęszewie. Trasa ta z uwagi na lokalizację w powiecie poznańskim i duże natężenie ruchu, ma strategiczne znaczenie dla poprawy warunków i bezpieczeństwa oraz rozbudowy sieci połączeń drogowych w regionie. 2 marca nastąpiło otwarcie ofert w dwóch przetargach.
Zadanie, które zostanie zrealizowane w latach 2021 – 2023, zaplanowano w dwóch równorzędnych etapach:
na terenie gminy Buk, długość drogi: 3,7 km. Oferty złożyły 4 firmy
na terenie gminy Stęszew, długość drogi: 8,6 km. Wpłynęły 4 oferty
Zakres prac obejmuje m.in.:
• wzmocnienie i poszerzenie istniejącej konstrukcji nawierzchni
• budowę chodników i ścieżek rowerowych
• przebudowę i budowę przepustów, rowów, poboczy i zjazdów
• przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi
• budowę kanalizacji deszczowej
• budowę elementów bezpieczeństwa ruchu np. aktywnych znaków na wyspach
• wykonanie oznakowania
Rozbudowa DW 306, to kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2017 roku w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i współfinansowanej przez Unię Europejską. I etap rozbudowy na odcinku o długości 8,2 km od skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 431 zakończył się w 2020 r.
Realizację tej inwestycji Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego zapowiadał m. in. podczas wizyty w Buku w 2019 roku (zdjęcie poniżej).
*źródło: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Back To Top
Skip to content