skip to Main Content

Doręczanie decyzji wymiarowych na 2021 rok

Urząd Miasta i Gminy Buk rozpocznie doręczanie decyzji wymiarowych na 2021 rok.

Wzorem lat ubiegłych Urząd Miasta i Gminy Buk organizuje akcję doręczania mieszkańcom listów z wymiarem podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Na terenie miasta Buk akcja rozpocznie się w poniedziałek 08 lutego i potrwa do 27 lutego. Korespondencję będą doręczać pracownicy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Natomiast w soboty w godzinach od 10:00 do 14:00.

Na terenach wiejskich decyzje wymiarowe będą doręczane przez sołtysów.

Ze względu na panującą pandemię koronawirusa i konieczność doręczania decyzji podatkowych za potwierdzeniem odbioru, zwracamy się do mieszkańców z prośbą
o używanie własnych długopisów.

Osoby doręczające podejmą trzy próby osobistego dostarczenia przesyłki. Jeśli próby te zakończą się niepowodzeniem, decyzja zostanie wysłana za pośrednictwem operatora pocztowego.

Back To Top
Skip to content