skip to Main Content

Oświetlenie trzech przejść dla pieszych w Buku

Zakończyła się modernizacja trzech przejść dla pieszych w Buku, która została zrealizowana dzięki grantowi przekazanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
Nowe oświetlenie zostało zainstalowane na przejściach:
– przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej oraz Kościuszki,
– przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
– przy Kinie Wielkopolanin (od strony przedszkola Sióstr Miłosierdzia).

Projekt pozwoli na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego. Uczestnicy ruchu drogowego będą lepiej widoczni na drodze, a zdarzenia niebezpieczne zostaną zniwelowane.
Lampy nad przejściem włączają się wraz z zmierzchowym oświetleniem ulic. Natomiast oświetlenie znaków ostrzegających o przejściu aktywowane jest w momencie zbliżenia się pieszego do przejścia.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych – krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców oraz pomoc w dostosowaniu sposobu działania i narzędzi pracy do obowiązujących obostrzeń sanitarnych w gminach, na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa.

Back To Top
Skip to content