skip to Main Content

Badanie potrzeb przewozowych transportu publicznego woj. wielkopolskiego

Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu prowadzi badanie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na potrzeby przygotowania rozkładu jazdy pociągów 2021/2022.

Szczegółowe informacje w tym zakresie oraz sposób składania wniosków w ramach badania został opisany na stronie: https://www.umww.pl/badanie-potrzeb-przewozowych-w-publicznym-transporcie-zbiorowym-na-potrzeby-rozkladu-jazdy-20212022

Back To Top
Skip to content