skip to Main Content

Nowe konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Buk ogłosił konkursy ofert na 2021 rok dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Buk w priorytecie nr 6  dotyczącym zadań z zakresu: kultury, sztuki, oświaty i edukacji, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego, a także w priorytecie nr 2 dotyczącym ochrony i promocji zdrowia.

Informujemy, że biorący udział w konkursie Oferenci mają obowiązek dostosowania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 , w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego  i innych właściwych służ i organów. W przypadku uzyskania dotacji Oferent zobowiązany jest do przekazania odbiorcom zadania publicznego informacji dotyczących obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną.

Termin składania ofert : do dnia 15 lutego 2021 r. do godz. 17:00

Kolejne konkursy już wkrótce!

Załączniki do pobrania oraz Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 21 stycznia 2021 roku (BIP)

 

Back To Top
Skip to content