skip to Main Content

Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Buku, w rejonie ulic Józefa Grobelnego i Franciszka Górczaka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Buku, w rejonie ulic Józefa Grobelnego i Franciszka Górczaka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Załączniki:

1. Projekt uchwały – tekst planu z uzasadnieniem – Buk_Grobelnego

2. Załącznik nr 1 do proj.uchwały – rysunek planu – Buk_Grobelnego

3. Prognoza oddziaływania na środowisko – Buk_Grobelnego

Back To Top
Skip to content