skip to Main Content

Obwodnica Niepruszewa na kolejnym etapie prac

We wtorek, 28 maja br. w Urzędzie Miasta i Gminy Buk odbyło się zorganizowane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu spotkanie dotyczące stanu zaawansowania prac nad dokumentacją projektową obwodnicy Niepruszewa.

W spotkaniu, którego gospodarzem był Paweł Adam – burmistrz Miasta i Gminy Buk,  udział wzięli między innymi Paweł Katarzyński – dyrektor WZDW wraz z przedstawicielami jednostki, projektanci biura projektowego opracowującego dokumentację, Tomasz Plewa – dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, Radosław Łanoszka – wójt Gminy Duszniki oraz senator Jan Filip Libicki.

Przedstawione założenia projektowe poddano szczegółowej analizie, w zakresie aspektów istotnych z punktu widzenia interesu Gminy Buk jak i mieszkańców Niepruszewa i Kalw oraz użytkowników dróg. Poszczególne fragmentu dokumentacji były szczegółowo scharakteryzowane i poddane ocenie uczestników. Pozwoliło to na wskazanie kluczowych problemów wymagających uwzględnienia i rozwiązania.

Przedstawiono także dalszy harmonogram prac projektowych. Obecnie trwa procedowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Następnie przewiduje się opracowanie dokumentacji niezbędnej dla wydania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, po czym będzie można przystąpić do etapu realizacyjnego.

Back To Top
Skip to content