skip to Main Content

Wręczenie zaświadczeń o wyborze na burmistrza i radnych

19 kwietnia w Sali Miejskiej odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń o wyborze na burmistrza i radnych Miasta i Gminy Buk, w kadencji 2024-2029. Dokument burmistrzowi i nowym radnym wręczył Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Buku Bartosz Budych.

Burmistrzem ponownie został wybrany Paweł Adam, a w skład nowej Rady Miasta i Gminy Buk weszli:

Mirosław Adamczak
Andrzej Jankowski
Mariola Kornosz
Anna Korzeniewska
Piotr Krzeszkiewicz
Katarzyna Leśniczak
Przemysław Lulkiewicz
Paweł Łubiński
Remigiusz Maciejewski
Maria Mądroszyk
Leszek Mensfeld
Robert Rutkowski
Łukasz Sierant
Paweł Szymankiewicz
Elżbieta Wolna.

Dla niektórych radnych to już kolejna kadencja. Najdłużej mandat radnego sprawuje Andrzej Jankowski – to już jego siódma kadencja, po raz trzeci radnymi zostali Mirosław Adamczak i Maria Mądroszyk, po raz drugi – Remigiusz Maciejewski, Leszek Mensfeld, Robert Rutkowski i Elżbieta Wolna.

Po wręczeniu zaświadczeń głos zabrał burmistrz Paweł Adam, który podziękował Miejskiej Komisji Wyborczej, Obwodowym Komisjom Wyborczym i pracownikom urzędu za przeprowadzenie wyborów, a radnym pogratulował osiągniętych wyników. Burmistrz zachęcił radnych do wzajemnych kontaktów, też do sygnalizowania problemów mieszkańców. – Życzę sobie i wszystkim Państwu dobrej i owocnej współpracy w najbliższej kadencji.

Inauguracyjna sesja Rady Miasta i Gminy Buk IX kadencji odbędzie się 7 maja br. w Sali Miejskiej w Buku, podczas której radni złożą uroczyste ślubowanie i podejmą pierwsze decyzje.

Back To Top
Skip to content